Poesiaften på Karasjok Bibliotek

Kunstneren og forfatteren Elise Embla Scheele ble invitert til å lese dikt fra sin debutbok "Dråper av mitt blod"  i forbindelse med poesiaften på Karasjok Bibliotek, torsdag 6. desember 2018. Sammen med Inga Ravna Eira, forfatter av boka "Ii dát leat dat eana" (Det er ikke den jorda), viet Elise Embla kvelden til poesi om de glemte gudinnene.

Opptak fra poesikvelden følger nedenfor: