Om Kunstneren

Elise Embla Scheele er oppvokst i Fredrikstad, men er etablert med familie i Karasjok hvor hun har fullført sin kunstutdannelse ved Kunstskolen i Karasjok (2012-2015). Sommeren 2015 debuterte hun med sin første separatutstilling ”Trance Mission” i Galleri Stallen i Fredrikstad, hvor hun kombinerte ulike kunstarter som både grafikk, foto, skulptur og poesi. 

Som vinner av Arktsik Råds kunstkonkurranse for unge kunstnere i Norge 2015 var hun representert under en internasjonal vandreutstilling i Canada. I denne forbindelse vant hun en reise till Canada i regi av Arktisk Råd, hvor originalversjonen av hennes verk ”Veien, Sannheten & Livet” ble vist sammen med vinnerbidragene fra de andre arktiske nasjonene i utstillingen med tittelen ”Human development in the North" (Menneskets utvikling i nord). Senere har det fulgt flere utstillinger, blant annet i lokalene til klesdesigneren Abanti (2016). Du kan utforske og lese mer om Elise Emblas verk i Bildegalleriet på denne siden.

På scenen debuterte Elise Embla tidlig under markeringer, seminarer og demonstrasjoner for miljøvern og urfolks rettigheter. Under Hardangeraksjonen mot utbygging av monstermaster i Hardanger-fjellene ble hun utnevnt til  "aksjonspoet". Under poesislam-konkurransene  ved Caféteateret i Oslo har hun oppnådd gode rangeringer. 

Kunstnerens debutbok "Dråper av mitt blod" ble utgitt av Forlagshuset Vest i 2018 etter redaksjonell vurdering, med påfølgende boklanseringer og andre litterære arrangementer - gjerne i kombinasjon med utstilling av billedkunst. Boka ble lansert ved Samisk Litteratursenter i Karasjok, og deretter bar det på  lanseringsturné til flere biblioteker i Finnmark og Samisk Hus i Oslo. På slutten av lanseringsåret fikk forfatterdebbutanten æren av å gjeste Litteraturuka i Sarpsborg, Norges eldste litteraturfestival. Deretter har hun jevnlig fått litterære oppdrag i regi av diverse festivaler og kulturinstitusjoner.

Forfatterens debutbok har fått svært god mottagelse i Media, og du kan lese mer om Elise Emblas Poesi her. Du kan også se Video og lytte til redioprogram som har blitt  laget i forbindelse hennes litterære arrangementer. 

Gjennom mange år har Elise Embla dessuten markert seg som en aktiv samfunnsdebattant,  miljøverner og forkjemper for urfolks og minoriteters rettigheter. Ved siden av kunsten har hun fra 2018 også virket som frilansjournalist, etter å ha tatt en nettbasert utdannelse ved Journalistskolen hos kjente frilansjournalisten Vivian Songe (2018). Elise Emblas artikler har blant annet vært publisert i Klassekampen, Dagbladet, Nationen, Nordlys, avisa Ságat, Finnmark Dagblad og avisa NordSalten samt magasiner som Medium og Natur & Miljø.

Fra våren 2021 har Elise Embla vært ansatt som journalist ved Karasjok-kontoret til den norskspråklige, samiske avisa Ságat- 

Da hun har røtter fra Finnskogen og Hedmark har Elise Embla dessuten blitt tatt opp som medlem i Hedmark forfatterlag. Forfatterlaget regnes som et av landets fremste litterære fylkeslag. I tillegg er hun medlen av Nordnorsk forfatterlag og Searvi sámi girječálliide - Foreninga Samiske Forfattere. 

Kunstnerisk statement

 ”Jeg benytter meg av flere ulike kunstneriske teknikker og uttrykksformer, deriblant grafikk, kull, akvarell & poesi. Min kunstneriske inspirasjon henter jeg fra naturen, myter, drømmer og visjoner, samt samfunnsaktuelle temaer og problemstillinger - gjerne med et kritisk blikk. Min tilnærming til miljøspørsmål i kunsten er å søke å formidle hvordan mennesket er forbundet med naturen - gjennom myteverdenen. Mytene reflekterer hvordan kreftene i naturen påvirker oss og våre liv. Da jeg har tilknytning til reindrifta gjennom min samboer som er reindriftsutøver, er det naturlig for meg å hente mye inspirasjon herfra. Min kunstneriske visjon springer videre ut ifra det å være kvinne – gjennom min rolle som mor og partner - som skaper, opprettholder og beskytter av Livet i alle dets former og fasetter. Min kunst kan være personlig samtidig som den reflekterer de store temaene – som fødsel og død samt de mytiske kreftene som virker igjennom oss.

Gjennom min kunst søker jeg å kommunisere en innsikt og forståelse som ser ut til å være glemt i det moderne samfunnet, men som kan vise seg nødvendig for å gjenfinne balansen i oss selv, hverandre, i naturen og i tiden vi lever i – i visshet om at alt dette inngår i et hele. Denne visdommen hadde våre forfedre, og forvaltes ennå blant naturfolk verden over. Men aldri før har det vært mer aktuelt å løfte den fram, i lys av de menneskelige, sosiale og miljømessige katastrofene vi står ovenfor i dag. I min kunst vil jeg vise hvordan alt liv er hellig og forbundet. Det finnes ingen separasjon.  Som ledd i dette mener jeg det er like viktig at kunsten forholder seg til mørket, kaoset og skyggesidene som at den også minner om at lyset og kjærligheten finnes. Det er denne tosidigheten samt balansen og samspillet mellom motpolene som speiles i min kunst, da det er i slike møter at livet oppstår og skapelse kan skje – i møte mellom lys og mørke, mann og kvinne, smerte og håp, ånd og materie, drøm og virkelighet, menneske og natur. Helt til de konstruerte motsetningene er utvisket og mennesket er ren natur og naturen er mennesket – i sin enkleste og reneste form, hinsides dualitet og fordømmelse. Først når denne erkjennelsen skinner gjennom i kunsten har jeg oppnådd hva jeg vil vise.”

   -Elise Embla Scheele, utstillingen "Trance Mission" 2015