Eldre Arbeider

Denne siden er unik da den  presenterer arbeider  fra perioden før kunstneren hadde påbegynt kunstnerisk utdanning. Denne kunsten ble produsert fra og med tidlig ungdomstid, men som det fremgår av produksjonen var hennes kunstneriske retning allerede angitt - derfor presenteres også disse arbeidene på denne hjemmesiden

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •