27. aug, 2020

Stortingsrepresentant besøkte De Samiske Samlinger

“– Flott omvisning og ekte engasjement!”

Tekst: Elise Embla Scheele, pressemelding RiddoDuottarMuseat

Tirsdag 25. august hadde Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger invitert stortingsrepresentanter fra Familie- og kulturkomiteen, Himanshu Gulati og Silje Hjemdal (FrP), på besøk til samlingene.

Silje Hjemdal besøkte muséet onsdag 26. august 2020. Hun var imponert over muséets satsing på barn og unge, med Rebus-løpet som har vært særlig populært blant barnefamiliene som har vært på besøk i sommer. Det illustrerte oppgaveheftet med spørsmål til utstillingen er utviklet av Emblas Art – Elise Embla Scheele, som presenterte prosjektet for stortingsrepresentanten. Også veving på vevstoler i forbindelse med sommerutstillingen «Sámi čuoldin ja gođđin – Samisk vev» gjorde inntrykk på gjesten fra Løvebakken. Spesielt siden dette demonstrerer muséets satsing på levende museum-konseptet, hvor man ønsker å vise samisk tradisjonskunnskap i praksis og bidra til videreføring av kunnskaper.

Hjelmdal fikk personlig guiding på muséet av museumsleder Jelena Porsanger og sommerguide Elise Embla. Stortingsrepresentanten var fascinert av å høre om samisk tradisjonelt livssyn, et livssyn hun merket seg at ikke omfatter begreper om synd og fortapelse som ellers er kjent fra religiøs tradisjon.

Hun var også svært interessert i å høre om tromma etter den myrdede noaidien Anders Poulsen som ble straffeforfulgt under de dansk-norske trolldomsprosessene på 1600-tallet. De Samiske Samlinger oppbevarer tromma i sine magasiner, selv om den formelt fortsatt eies av det danske nasjonalmuseet i København – som  ønsker den tilbake til Kong Christians samlinger. SVD ønsker derimot at den får vende hjem til Sápmi en gang for alle.

Før representanten forlot muséet med mange inntrykk, skrev hun følgende hyggelige hilsen i muséets gjestebok: “–Takk for hyggelig invitasjon og flott omvisning. Ekte engasjement og god formidling. Lykke til i kampen for trommen!”

I disse «koronatider» strever de samiske muséene med å kompensere for tapte inntekter ved billettsalg. Det er strukturell diskriminering at samiske muséer ikke blir behandlet på lik linje med de norske muséene, som har mottatt støtte fra staten for å få dekket inn sitt underskudd grunnet korona-krisen. De samiske muséene blir istedet tvunget til å gjennomføre drastiske kutt i sine ordinære budsjetter for selv å dekke inn underskuddet innenfor sine allerede svært trange økonomiske rammer. Museumsdirektør Anne-May Olli og museumsleder Jelena Porsanger orienterte stortingsrepresentanten om denne vanskelige situasjonen.

Stortingsrepresentanten uttrykte forståelse for vår situasjon og vi ved RiddoDuottarMuseat forventer at saken blir fulgt opp fra myndighetenes side.