Tittel: Veien, Sannheten & Livet
Teknikk: linosnitt
Materiale: rispapir
Om bildet (inspirasjon, bakgrunn & refleksjon):

- Hvorfor har forskjeller i folks tro– og tenkemåte vært opphav til så mye splittelse og hat gjennom tidene?
- Er naturfolks eldgamle livssyn og nyere tiders religioner så forskjellige som mange liker å tro?

Bak dette verket dveler erkjennelsen av at alt er ett. De gamle reindriftsnomadene hadde også en annen tilnærming til dette enn presteskapet og misjonærene som forfulgte dem -
noaidene malte både kristne og eldre symboler på trommene sine, side om side. Kan denne tenkemåten ha noe å lære oss i dag?

Et utsnitt av en slik tromme kan sees nederst på bildet, som selve jordas hvelving. Symbolene blir levende og opp av trommeskinnet stiger Den Hvite Reinen og Kristus selv – lysets krefter forenes og det finnes ingen separasjon. Offerritet symboliseres ved reinskallen og offersteinen på den ene side og den korsfestede Kristus på den andre. Som de begge ble ofret gjenoppstår og gjenfødes de med velsignelse, liv og lys til menneskene.
For noen er det livet på fjellet som utgjør ”veien, sannheten & livet”. For andre er det Ordet som står skrevet i en bok. Men troen på offersteinen og en frelsende Messias kan fortsatt gå hånd i hånd blant fjellets folk; bak ordtak som ”alle monner drar” og i påkallelse av ”alle gode makter”..