Tittel: Rein Lykke
Teknikk: linosnitt
Materiale: rispapir
Om bildet (inspirasjon, bakgrunn & refleksjon):

Det elskende paret er under Den Store Hvite Reinens beskyttelse, som representerer skjebnen og kjærligheten. En portal åpnes og omslutter de elskende, som svever lykksalig oppslukt i en kjærlig omfavnelse. I reinens øye glimrer en diamant.

Reinens øre er preget av et intrikat mønster av reinmerker; - som tegn på menneskenes identitet og tilhørighet som fra gammelt av har knyttet dem til reinen og reinen til dem.

Små er menneskene i Livgiverens øyne; stor er gaven som ofret seg selv for et slikt formål. Dette kjærlighetsforholdet har vart i titusenvis av år - så lenge har reinen opprettholdt menneskenes liv og båret dem gjennom deres livs somre og vintre, generasjon etter generasjon.
Takknemlighetens dyp er uutgrunnelig og bør inngi den dypeste respekt for denne hellige skapningen som kilde til Liv.